ترمز پله آلومینیومی به صورت نبشی با لبه های 5 سانتیمتری میباشد که در کنج پله ها نصب میگردد و علاوه بر جلوگیری از لغزش و سر خوردن ، از شکستن لبه های سنگ پله جلوگیری میکند. این محصول دارای لاستیک PVC  در سطح فوقانی (به منظور جلوگیری از سر خوردن) و نوار شبرنگ در سطح جلویی میباشد.  

تصاویر کامل پروژه