تالار هتل استقلال تهران - پارک وی

 

اجرای پادری آلومینیومی مدل پر تردد 

روش اجرا : رو کار

تصاویر کامل پروژه