تنوع رنگ پادری آلومینیومی آلفامت

تنوع رنگ پادری آلومینیومی آلفامت

پادری آلومینیومی آلفا مت در رنگ های متنوع ، به صورت تک رنگ و یا ترکیبی از رنگ های دلخواه شما، و همچنین ترکیبی از موکت و PVC مشکی قابل ارائه میباشد.